- ditt ungdomslag i Ålesund!

Oppattbygginga av Høgda etter brannen er no i full gong!

Oppattbygginga av Høgda etter brannen er no i full gong. Arbeidet er berekna ferdig til 1. september 2011. Vi reknar med at hytta er klar til utleige frå den datoen.

Bilder frå juni 2011.

Sjå utleigeprisar under bildeserien!


  1 / 5 
 
Ny ytterdør 
Ny ytterdør
 


Nye utleigeprisar:
Første døgn: kr 4.500 + vask kr 2.000 - Totalt kr 6.500
Andre døgn: kr 3.000 
Vidare kr 2.500 for kvart ekstra døgn.  
 

| Mer++